Wmo en woningaanpassingen

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit, maar iedere gemeente legt andere accenten.

Voor wie in aanmerking komt voor Wmo ondersteuning kan dat betekenen dat de woningaanpassingen (gedeeltelijk) vergoed worden.

Hoe vraag ik Wmo ondersteuning aan?

U vraagt een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).