De voordelen van PLUSMONTAGE

Werken met PLUSMONTAGE woningaanpassingen biedt veel voordelen. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Voordeel 1: het hele traject geregeld

PLUSMONTAGE kan, indien u dit wenst, het gehele woningaanpassing traject voor u regelen. Denk hierbij aan het begeleiden van het aanvragen van vergoedingen, trajectbegeleiding, opname, montage, onderhoud, reparatie en de verwijdering en milieuvriendelijke afvoer van voorzieningen die niet meer in gebruik zijn. Alles in één hand, met één aanspreekpunt.

Voordeel 2: geen financiële verrassingen achteraf

Wij werken met een zeer heldere en transparante prijsstructuur. Het grootste deel van de woningaanpassingen heeft een vaste prijs. Is een offerte toch nodig, dan brengen we die vooraf uit en we doen niet aan nacalculatie. Zo heeft u geen nare financiële verrassingen achteraf.

Voordeel 3: uitgebreide garantie

PLUSMONTAGE biedt uitgebreide (fabriek) garantie op alle aangebrachte woningaanpassingen. Wij kunnen dit doen omdat we alleen werken met gerenommeerde leveranciers.

Voordeel 4: vaste levertijden

Wij werken met vaste levertijden. Bij standaardvoorzieningen zijn de levertijden vooraf bekend. Gaat het om een offertetraject, dan hoort u direct wanneer we de opdracht krijgen wat de levertijd is. Ook wat dat betreft kunnen de eindgebruiker en opdrachtgever op ons rekenen.

Voordeel 5: alles volgens de regels

Uiteraard houdt PLUSMONTAGE zich gegarandeerd aan alle geldende wet- en regelgeving, zoals het Handboek voor Toegankelijkheid en het Bouwbesluit.

Voordeel 6: altijd bereikbaar voor advies

PLUSMONTAGE ondersteunt particulieren, consulenten van gemeenten, adviseurs, architecten, medewerkers van woningbouwverenigingen en andere partijen. We zijn altijd bereikbaar voor advies en bieden daarnaast de cursus "woningaanpassingen in de praktijk" aan. Hierin staan we stil bij wat belangrijk is bij een huisbezoek en welke woningaanpassingen geschikt zijn bij bepaalde probleemstellingen. Dit doen we aan de hand van producten en praktijksituaties.

Naast al deze voordelen gaat respectvolle omgang met onze cliënten boven alles. We proberen letterlijk de praktische beperkingen zoveel mogelijk weg te nemen. Hierbij verliezen we het kostenaspect niet uit het oog, gaan we uit van de mogelijkheden en hebben we het juiste inlevingsvermogen in de leef- en zorgsituatie van de cliënt. Wij doen dit met veel plezier!