Levensloopbestendige woning

Levensloopbestendige woning is het overkoepelende begrip voor een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners.


Waarom levensloopbestendige woningen?

In een brief aan de Tweede Kamer uit 2003 stellen de minister van VROM en de staatssecretaris van VWS dat Nederland aan de vooravond staat van een vergrijzingsgolf. Het aantal 55-plus-huishoudens zou naar verwachting tussen het jaar 2003 en 2015 stijgen met bijna 30%, het aantal 75-plus-huishoudens met bijna 21%. In 2015 hebben twee op de vijf huishoudens, oftewel ruim drie miljoen huishoudens, de leeftijd bereikt van 55 jaar of ouder . In 2004 is de brief vertaald naar een Actieplan voor wonen met zorg en welzijn. Volgens dit plan moeten er tot 2009 255.000 extra woningen komen voor ouderen en andere doelgroepen van wonen, zorg en welzijn. Dat is mogelijk door nieuwbouw, verbetering van bestaande woningen en een betere verdeling van geschikte woningen

 

 

Welke type woningen zijn allemaal levensloop bestendig?


Doordat verschillende organisaties en kenniscentra aan de slag zijn gegaan met levensloopbestendige woningen, is er een woud aan benamingen ontstaan. Hieronder volgen een aantal van deze benamingen met een beknopte uitleg;


Nultredenwoningen


Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de zgn. 'primaire ruimtes' (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden".


Levensloopgeschikte woningen


Deze woningen zijn geschikt voor bewoning in alle levensfasen, dus ook voor ouder wordende mensen of mensen met een lichamelijke beperking. Het zijn nultredenwoningen met daarnaast voldoende ruimte voor gebruik van rolstoel of rollator.


MIVA-woningen


Woningen die volledig zijn aangepast aan de eisen van een individuele bewoner (MIVA = minder validen). Het kan bij de aanpassingen gaan om woningen die aanpasbaar of als levensloopbestendige woning werden gebouwd en daarna individueel werden aangepast.


Bezoekbare woningen


Woningen die goed bereikbaar zijn voor gehandicapten (bedoeld worden meestal rolstoelgebruikers). Een gehandicapte kan de woning binnenkomen, de woonkamer bereiken en, al dan niet met hulp, gebruik maken van het toilet.

 

Opwaarderen


'Opwaarderen' is een aanpak waarbij woningen niet alleen bouwkundig worden verbeterd, maar waarbij ook uiteenlopende voorzieningen worden toegevoegd, zoals het inzetten van huismeesters en ouderenadviseurs, persoonsalarmering en 24-uurs alarmopvolging en aanvullende dienstverlening.


Zorgwoningen


Zorgwoningen zijn woningen waarin thuiszorg kan worden geboden van verschillende zwaarte. In de woning is rekening gehouden met de eisen van de bewoner zelf en thuisverzorgenden (professionele zorgverleners en mantelzorgers).


Kangoeroewoningen


Kangoeroewoningen zijn aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. De familie verleent mantelzorg vanuit de (grotere) hoofdwoning.


Domotica


Nieuwe trend is de opkomst van de Domotica: een verzamelnaam voor systemen van 'woonhuisautomatisering'. Voorbeelden hiervan zijn het op afstand bedienen van licht en verwarming, personenalarmering, inbraakalarmering, branddetectie en brandalarm en andere vormen van dienstverlening (bijv. boodschappen bestellen via tv of computer). Doel van domotica is het 'op efficiënte wijze bijdragen aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van het wonen', In sommige projecten wordt de bouwtechnische aanpassing van een woning om deze levensloop bestendig te maken, gekoppeld aan de ontwikkeling van domotica.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik een woningaanpassing nodig heb?

Heeft u een aanpassing nodig in uw woning zoals een traplift, een verhoogd toilet, een douchezitje of andere sanitaire voorzieningen, dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid dit aan te vragen bij uw gemeente op de afdeling WMO (wet Maatschappelijke Ondersteuning) Dit is wel afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die u nodig heeft.

Vergoeding voor woningaanpassing via Wmo

De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen.
Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding. Soms geldt een eigen bijdrage. Bereken uw eigen bijdrage voor een vergoeding uit de Wmo. De berekening geeft slechts een indruk. Het uiteindelijke bedrag kan afwijken.
Sommige gemeenten kiezen ervoor om geen vergoeding voor een aanpassing te geven, maar een verhuisvergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een aanpassing erg veel geld kost.

 

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

De electronische nieuwsbrief wordt vier keer per jaar verzonden.
Hierin brengen wij u op de hoogte van onze nieuwe ontwikkelingen, producten en assortiment.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer