Woningaanpassingen

De meest voorkomende redenen om woningaanpassingen te laten doen

Huidige woningvoorraad niet toereikend of levensloopbestendig

Eigenlijk zou elk huis in Nederland levensloopbestendig moeten zijn. Bij de nieuwbouw van huizen wordt hier gelukkig steeds vaker rekening mee gehouden, maar dit is lang niet genoeg. Voorlopig zullen we het met de bestaande woningvoorraad moeten doen. Helaas voldoet die voor een zeer groot deel niet aan de principes van het levensloopbestendig bouwen en het Handboek voor Toegankelijkheid.

Problemen voor gebruikers

Het feit dat veel woningen niet voldoen aan deze principes levert problemen op voor specifieke groepen gebruikers: mensen die graag in hun eigen huis en in hun eigen buurt willen blijven wonen. Daar hebben ze hun sociale contacten, daar kennen ze hun buren, hun vrienden, de wijkagent. Daar zitten ze op clubs en verenigingen en zijn ze actief in het vrijwilligerswerk. Toch lijkt het voor deze mensen soms niet mogelijk om thuis te blijven wonen.

Langer zelfstandig wonen met woningaanpassingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit, maar iedere gemeente legt andere accenten.

Zoals hierboven al zijdelings benoemd werd, kunnen woningaanpassingen mensen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en langer actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze zijn een zeer verantwoorde investering om de doelstellingen van de Wmo te helpen realiseren. Met de juiste woningaanpassingen kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen, en hun eigen leven inrichten op de manier die ze zelf willen. Zo zijn ze minder afhankelijk van allerhande aanvullende thuis- en mantelzorg. Dit is een grote maatschappelijke (en financiƫle!) winst.

U vraagt een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

De electronische nieuwsbrief wordt vier keer per jaar verzonden.
Hierin brengen wij u op de hoogte van onze nieuwe ontwikkelingen, producten en assortiment.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer